ვებ დიზაინი და დეველოპმენტი

ვებ დიზაინი და დეველოპმენტი

შეიძლება ითქვას, რომ ბიზნესის სამყაროში წარმატების განმაპირობებელი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი კარგი ვებსაიტია.
იგი არის კომუნიკაციის ერთგვარი წყარო, რომლის მიხედვითაც მომხმარებელს ექმნება წარმოდგენა ამა თუ იმ კომპანიის შესახებ.
კარგი ვებსაიტი ხასიათდება უნიკალური დიზაინით, გამართული ფუნქციონალითა და მოქნილი, მარტივად სამართავი სისტემით.


ჩვეთან ვებ გვერდის შექმნისას , საბოლოო შედეგის დადგომამდე, ვებსაიტი გადის საკმაოდ გრძელსა და შრომატევად პროცესს.
პროცესი შედგება შემდეგი საფეხურებისაგან:

 

• ტექნიკური დავალების შემუშავება

• დიზაინის შემუშავება

• დეველოპმენტი (ფუნქციონალის შექმნა)

• ტესტირება 

• ვიზუალური და ტექსტუალური კონტენტის შეყვანა.

• ძიების ოპტიმიზაცია (SEO)

• მართვის სისტემის ტრენინგი

 დათვალიერება
გაზიარება :