სოც. მედია მარკეტინგი

სოც. მედია მარკეტინგი

თანამედროვე სამყაროში ბიზნესის წარმატების ერთ-ერთ მთავარ იარაღს წარმოადგენს მომხმარებელთან სწორი და დროული კომუნიკაცია, რასაც ემსახურება სოციალური მედია. მისი მთავარი დანიშნულება არის მომხმარებელთან მუდმივი კავშირის შენარჩუნება, მათ სურვილებსა და საჭიროებებზე ადეკვატური რეაგირება.

 

კონტენტის შესაქმნელად ჩვენი გუნდი ითვალისწინებს 3 მნიშვნელოვან ელემენტს: მომხმარებლის ყურადღებით მოსმენას, მოთხოვნების ანალიზსა და მაქსიმალურ ჩართულობას, რაც ყოველთვის პასუხობს თანამედროვე ტრენდებსა და გამოწვევებს.

მსგავსი მიდგომა მიზეზშედეგობრივად ვრცელდება ბიზნესსა და მოხმარებელზე. ერთის მხრივ დამკვეთი იღებს კონკრეტულ,

სასურველ შედეგს, ხოლო მეორეს მხრივ, მომხმარებელი - მოქნილ, დროულ და მათ სურვილებზე მაქსიმალურად მორგებულ სერვისს.

 

ჩვენ მომხმარებლებს ვთავაზობთ სოციალური ქსელების (არხების მართვას) .

 

მათთვის კონტენტის შექმნასა და გავრცელებას

 

·        Facebook

·        Linkedin

·        Instagram

სერვისის დეტალებს ვრცლად გაეცანი ქვემოთ მოცემულ კატალოგში 👇

 დათვალიერება
გაზიარება :